Beleidsplan

De Waspikse Dorpsquiz, hierna te noemen DWDQ, is als organisatie ondergebracht bij Stichting ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56, 5165AL te Waspik. Alle financiële transacties worden binnen deze Stichting apart geadministreerd en het eindresultaat komt ten goede of ten laste van genoemde Stichting. Het bestuur van DWDQ is onbezoldigd en Stichting ’t Schooltje is financieel aansprakelijk.

Het hoofddoel van De Waspikse Dorpsquiz is om de participatie in Waspik te bevorderen. Het bestuur stelt zich ten doel om zo zorgvuldig mogelijk een quiz te maken waar alle inwoners zich in kunnen vinden. Dat betekent dat de vragen en opdrachten veelzijdig zullen zijn en kennis vragen op allerlei gebied. Algemene kennis maar ook over de Waspikse cultuur en gemeenschap. Het is dan ook voor de deelnemende teams van belang om over zoveel mogelijk uiteenlopende kennis te beschikken. Een teamopbouw met veel verschil in leeftijd zal tot voordeel strekken. Dat betekent deelname voor jong en oud, hetgeen de sociale samenhang alleen maar kan bevorderen.

Op de quizavond zullen de deelnemende teams op een eigen gekozen locatie aan de hand van een vragenboek op zoek gaan naar de correcte antwoorden. Ook opdrachten in het dorp, die uitsluitend te voet of per fiets dienen te worden uitgevoerd, maken onderdeel uit van de quiz. De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt op een speciaal georganiseerde feestavond. De deelnemende teams kunnen zich voor de quiz inschrijven tegen een vergoeding voor de te verwachten kosten van de organisatie van de quiz. Tevens worden sponsoren gezocht om alle activiteiten financieel mogelijk te maken.

Het bestuur van DWDQ hoopt op deelname van veel teams om Waspik bij elkaar te brengen en op een geslaagd cultureel maar ook leuk evenement.

BESTUUR DWDQ:

Rita van Strien
Jan Boons
Leonie Kamp
Rob Snels
Niels van Strien
Coen Smits
Victor van Gorp