Reglement

1. Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Waspikse Dorpsquiz, in het vervolg DWDQ.

2. Teams

2.1 Minimaal aantal personen van een deelnemend team is 10 (advies). Er is geen maximum gesteld aan het aantal personen.

2.2 Elk team benoemt één van de teamleden tot Teamcaptain. De Teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen. Zie hiervoor het inschrijvingsformulier zoals vermeld onder 3.2

2.3 De Teamcaptain is woonachtig in Waspik en dient minimaal 18 jaar te zijn.

2.4 De organisatie van DWDQ voert alle communicatie met het team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de Teamcaptain.

2.5 De werkplek van een team bevindt zich op één adres in Waspik en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DWDQ deel te nemen.

3. Inschrijven

3.1 Inschrijven kan vanaf 1 januari 2020 vanaf 00.00 uur.

3.2 Inschrijven kan uitsluitend door middel van het inschrijfformulier dat op de site van DWDQ staat.

3.3 Inschrijven kan uitsluitend door het volledig ingevulde inschrijfformulier ad 3.2 te versturen via de site van DWDQ en dat is pas mogelijk vanaf het tijdstip vermeld onder 3.1

3.4 Inschrijven kan tot en met zondag 15 maart 24.00 uur.

3.5 Bij inschrijving dient het team een teamnaam te vermelden.

3.6 Deelname aan DWDQ kost 50 euro per team en dat is inclusief een DWDQ vlag, die gebruikt kan worden om de locatie van het team tijdens de quiz te markeren. Een extra DWDQ vlag is los verkrijgbaar en kost 15 euro.

3.7 Het inschrijfgeld dient binnen twee weken na het indienen van het inschrijfformulier te worden voldaan en dit kan uitsluitend via de site van DWDQ door middel van IDEAL of bankoverschrijving op de bankrekening van DWDQ: NL62 RABO0322615992 ovv DE TEAMNAAM als genoemd onder 3.5

3.8 Indien het inschrijfgeld niet tijdig wordt voldaan vervalt de inschrijving.

3.9 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie van DWDQ stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor DWDQ zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond.

4.2 De organisatie van DWDQ is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.

4.3 Teams worden geacht de vragenboeken door te lopen. Naast de reguliere vragen en de vragen over Waspik staan er ook vragen in het boek waarvoor men locaties in Waspik kan bezoeken. Dit is geen verplichting en men kan ook besluiten de aldaar eventueel bijbehorende opdrachten over te slaan. Vanzelfsprekend heeft die beslissing invloed op de uitslag.

4.4 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden ingevuld en daar waar gevraagd op de bijgeleverde USB stick. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

5. Puntentoekenning en uitslag

5.1 De antwoorden per team worden door de organisatie op hun juistheid beoordeeld en voor elk goed antwoord en correcte opdracht worden punten aan het team toegekend.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de uitslag opgenomen.

5.3 De uitslag van DWDQ zal feestelijk bekend worden gemaakt op zaterdag 8 oktober 2022.

5.4 De uitslag van DWDQ is bindend en staat niet ter discussie.

6. Algemeen

6.1 Zowel de organisatie van DWDQ als Stichting ’t Schooltje kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DWDQ.

6.2 Deelnemen aan DWDQ is geheel op eigen risico.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie van DWDQ gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.4 Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Waspik te bezoeken voor het beantwoorden van de vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie van DWDQ constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen zal zij zich genoodzaakt zien het betreffende team te diskwalificeren.

6.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag